रताळे सेवन करणे कोणी टाळावे

रताळे सेवन करणे कोणी टाळावे

रताळे खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे त्याच बरोबर काही ठिकाणी हे खाणे टाळावे 

रताळे खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे त्याच बरोबर काही ठिकाणी हे खाणे टाळावे 

कोणी रताळे   खाणे टाळावे 

कोणी रताळे   खाणे टाळावे 

किडनी स्टोन असलेल्या रुग्णांनी  रताळे   खाणे टाळावे 

किडनी स्टोन असलेल्या रुग्णांनी  रताळे   खाणे टाळावे 

पोटाच्या समस्या  असलेल्या रुग्णांनी  रताळे   खाणे टाळावे 

पोटाच्या समस्या  असलेल्या रुग्णांनी  रताळे   खाणे टाळावे 

हृदयाच्या समस्या  असलेल्या रुग्णांनी  रताळे   खाणे टाळावे 

हृदयाच्या समस्या  असलेल्या रुग्णांनी  रताळे   खाणे टाळावे 

मधुमेह समस्या  असलेल्या रुग्णांनी  रताळे   खाणे टाळावे 

मधुमेह समस्या  असलेल्या रुग्णांनी  रताळे   खाणे टाळावे