फळे आणि भाज्यांनी समृद्ध असलेला संतुलित आहार घेणे आवश्यक आहे.

फळे आणि भाज्यांनी समृद्ध असलेला संतुलित आहार घेणे आवश्यक आहे.

व्यायामाने  डोळ्यांचे रक्ताभिसरण आणि आरोग्य सुधारते, त्यामुळे तुमच्या डोळ्यांचे स्नायू मजबूत होतात.

व्यायामाने  डोळ्यांचे रक्ताभिसरण आणि आरोग्य सुधारते, त्यामुळे तुमच्या डोळ्यांचे स्नायू मजबूत होतात.

डोळे चोळणे टाळा

डोळे चोळणे टाळा

तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

लॅपटॉप किंवा कॉम्प्युटरवर काम करताना मधेच ब्रेक घ्या

लॅपटॉप किंवा कॉम्प्युटरवर काम करताना मधेच ब्रेक घ्या

प्रकाश व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करा

प्रकाश व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करा 

चष्मा  वापर  करा

चष्मा  वापर  करा

आहारात गाजर प्रमाण वाढवा.

आहारात गाजर प्रमाण वाढवा.

आय ड्रॉप्सचा योग्य  प्रकारे वापर करा

आय ड्रॉप्सचा योग्य  प्रकारे वापर करा 

काकडीचा वापर

काकडीचा वापर