चंदन  पावडर

त्वचेच्या  संसर्गासाठी  चंदन उपयुक्त

त्वचेच्या  संसर्गासाठी  चंदन उपयुक्त

त्वचेच्या  ऍलर्जीसाठी  चंदन पावडर  उपयुक्त

त्वचेच्या  ऍलर्जीसाठी  चंदन पावडर  उपयुक्त

चेहऱ्यावरील  जखमेवर  चंदनाची  पेस्ट उपयुक्त

चेहऱ्यावरील  जखमेवर  चंदनाची  पेस्ट उपयुक्त

सुरकुत्या टाळण्यासाठी  चंदन फायदेशीर

सुरकुत्या टाळण्यासाठी  चंदन फायदेशीर

संवेदनशील  त्वचेला  उपयुक्त

संवेदनशील  त्वचेला  उपयुक्त