मराठा kunbi nondi जिल्हानिहाय यादी जानेवारी 2024 Bestmarathi

मराठा kunbi nondi जिल्हानिहाय यादी Jan 2024

तुमच्या जिल्ह्यातील गावातील मराठा kunbi nondi याठिकाणी तपासाव्यात.

जिल्हानिहाय  kunbi nondi

१) पुणे जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

२) अहमदनगर जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

३) नाशिक जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

४) जळगाव जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

५) सातारा जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

६) सांगली जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

७) नांदेड जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

८) परभणी जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

९) धाराशिव जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

१०) छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

११) बीड जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

१२) जालना जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

१३) हिंगोली जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

१४) अमरावती जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

१५) नंदुरबार जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

१६) लातूर जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

१७) अकोला जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

१८) भंडारा जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

१९) बुलढाणा जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

२०) चंद्रपूर जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

२१) धुळे जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

२२) गडचिरोली जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

२३) गोंदिया जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

२४) कोल्हापूर जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

२५) सोलापूर जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

२६) मुंबई उपनगर जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

२७) वाशीम जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

२८) यवतमाळ जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

२९) पालघर जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

३०) रायगड जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

३१) रत्नागिरी जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

३२) सिंधुदुर्ग जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

३३) नागपूर जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

३४) वर्धा जिल्हा कुणबी मराठा नोंदी

 

सगे सोयरे बाबत महाराष्ट्र शासन यांनी तयार केलेले राजपत्र

Leave a comment