चांगले आरोग्य आणि समजूतदारपणा हे जीवनातील दोन मोठे आशीर्वाद आहेत

आपल्या चांगल्या आरोग्यापेक्षा काहीही महत्त्वाचे नाही  ती आपली प्रमुख भांडवली मालमत्ता आहे.

जीवन जगणे आणि निरोगी जीवन जगणे यात खूप फरक आहे.

आरोग्य आणि बुद्धि हे जीवनाचे दोन वरदान आहेत.

जेव्हा हृदय आरामदायी असते तेव्हा शरीर निरोगी असते.

सतत हसत राहा हे स्वस्त औषध आहे.

निरोगी नागरिक ही कोणत्याही देशाची सर्वात मोठी संपत्ती आहे.

आरोग्य ही सर्वात मोठी संपत्ती आहे.