तुमच्या नावावर  किती सिम कार्ड  आहेत?

तुमच्या नावावर  किती सिम कार्ड  आहेत?

तुमच्या आयडीवर किंवा नावावर किती सिम कार्ड  चालू आहेत हे शोधणे सोपे आहे.

तुमच्या आयडीवर किंवा नावावर किती सिम कार्ड  चालू आहेत हे शोधणे सोपे आहे.

तुम्ही घरी बसल्या बसल्या online ते  चेक करू शकतात व  तुमच्या आयडीवर किती सिम चालू आहेत

तुम्ही घरी बसल्या बसल्या online ते  चेक करू शकतात व  तुमच्या आयडीवर किती सिम चालू आहेत

फक्त 2 मिनिटांत तुम्ही  जाणून घेऊ शकतात.

फक्त 2 मिनिटांत तुम्ही  जाणून घेऊ शकतात.

कोणतेही सिम तुम्ही वापरत नसाल ते ते तुम्ही online बंद करू शकतात

कोणतेही सिम तुम्ही वापरत नसाल ते ते तुम्ही online बंद करू शकतात

तुमच्या नावावर किती सिम कार्ड आहेत हे का माहिती असायला हवे?

तुमच्या नावावर किती सिम कार्ड आहेत हे का माहिती असायला हवे?